پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

محمد ترکمندی

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در