پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت آریا همراه رسانه

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

اسمعیل ثنایی

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در