پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت دلتا پارس کنترل

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

حمیدرضا عاصمی زواره

ضمايم

ایجاد شده از توسط System Account
آخرین اصلاح در