پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت بصیر پردازش قشم

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

محمدصادق مکارم

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در