پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت گستران صنایع نوین پارس

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

امیراحمد سپهری

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در