پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت تاجران جاده ابریشم

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

امیرحسین اشعری

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در