پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

نام شرکت

شرکت نگرش رایانه پویا

زمینه همکاری

ITS

نام مدیر عامل

سید جمال خالقی

ضمايم

ایجاد شده از توسط صادقی
آخرین اصلاح در